Articile id: 2020/IRJO/59356: Effect of Health Education Programme on Knowledge of Cervical Cancer Screening amongWomen of Child Bearing Age in Anambra State, Nigeria
Nwankwo Nonyelum Stella1*, Ogbalu Anthony Ikechukwu1
and Nnaemezie Nkiru Onyinyechukwu1
1Department of Human Kinetics and Health Education, Nnamdi Azikiwe University, Awka, Nigeria.

_________